Бюджетна звітність

Інформаційна довідка по підприємству.pdf

Квартальна фінансова звітність за 2015, 2016, 2017 роки.pdf

Річна фінансова звітність за 2015, 2016 роки.pdf

Звіти про використання бюджетних коштів за 2015, 2016, 2017 роки.pdf

Аудиторські висновки за 2015, 2016 роки.pdf

Звіт незалежного аудитора з аудиту фінансової звітності ДАП Україна за 2017 рік.pdf

Баланс на 31.12.2018р..pdf

Звіт про власний капітал за 2018р..pdf

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018р..pdf

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018р..pdf

Примітки до річної фінансової звітності 2018р..pdf

Звіт про управління за 2018 р..pdf

Звіт незалежного аудитора з аудиту фінансової звітності ДАП Україна за 2018 рік.pdf